داریوش مهدوی

داریوش مهدوی Dariush Mahdavi

داریوش مهدوی (Dariush Mahdavi)  دانشجوی  دکتری در رشته کامپیوتر است.

از جمله فعالیت های تحصیلی، شغلی و سازمانی داریوش مهدوی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مدیریت شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و وین مارکت استان کردستان.
  • ریاست هیات دو و میدانی استان کردستان.
  • محقق حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال.
  • دانش آموخته حقوق قضایی.
  • پژوهشگر و نویسنده حوزه اقتصاد و مدیریت.
  • منتخب المپیاد کشوری.